PHA Elections Announcement

Komunikat Wyborczy Towarzystwa Domu Polskiego na rok 2022

Doroczne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Domu Polskiego (TDP) odbędą się w Domu Polskim w Seattle w niedzielę 30 stycznia 2022 o godz. 15:00.  Bezpłatny obiad dla członków DP od godz. 14:00.

Zgodnie z naszą Ordynacją Wyborczą, zgłoszenia kandydatur do Zarządu i Rady Opiekunów na nową kadencję należy przesyłać na piśmie nie później niż do 15 grudnia 2022 roku (data stempla pocztowego).

Oświadczenie kandydata i zdjęcie do publikacji w gazetce wyborczej powinny być przesłane w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej na adres [email protected] lub pocztą na adres Domu Polskiego poniżej:

 Polish Home Association, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122, Attn.: Elections

Członkowie Towarzystwa Domu Polskiego mogą głosować poprzez wysłanie poczta wypełnionych formularzy do glosowania do 22 stycznia 2022 (data stempla pocztowego) albo osobiście oddać formularz do głosowania w dniu Dorocznego Zebrania Wyborczego, 30 stycznia, pomiędzy godziną 14:00 a 15:00.

Formularze do głosowania będą wysłane razem z gazetką wyborczą do wszystkich członków Domu Polskiego, którzy opłacili składki za rok 2021.

Bardzo zachęcamy wszystkich członków TDP do wzięcia udziału w wyborach.
 

    Krzysztof Jaskłowski

    Przewodniczący Komisji Wyborczej

………………………………………………………………………………………………………………………….

Polish Home Association 2022 Election Announcement

The Annual Election Meeting of the Officers and Trustees of Polish Home Association will be held at the Polish Cultural Center, Polish Home, on Sunday, January 30, 2022 at 3:00 PM. Complimentary dinner for member of PHA from 2:00 PM.

According to our Election Procedures, members interested in running for an Officer or Trustee positions will need to declare her or his candidacy in writing not later than by December 15, 2022 (postmarked).

The candidate’s statement and picture for the PHA election pamphlet should be sent in electronic form to the Chairman of the Election Committee at [email protected] or by mail to the PHA address below:

Polish Home Association, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112, Attn. Elections

PHA members can vote by mailing the completed voting forms no later than January 22, 2022 (postmarked) or return the voting form in person on the day of the Annual Election Meeting, January 30, between 2:00 p.m. and 3:00 p.m.

The ballots and the Election Pamphlets will be mailed to all members in good standing (who paid a membership dues for 2021).

We encourage all PHA members to participate in the upcoming elections.

    Krzysztof Jaskłowski

 Chairman of the Election Committee