AD: Konkurs “Być Polakiem”

Zapraszamy więc dzieci, młodzież i nauczycieli ze szkół polonijnych do udziału w XIV edycji
konkursu „Być Polakiem”, moduły A i B. Zachęcamy do zainteresowania Konkursem także tych,
których języka polskiego i polskiej historii uczą rodzice i tych, którym w nabieraniu sprawności w
posługiwaniu się polszczyzną pomaga komputer lub pracownicy polskich placówek kultury.

Informacje o konkursie można znaleźć tutaj. Termin składania jest do 18 marca br.

Gala konkursu odbedzie się 2 sierpnia 2023 r. w Warszawie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Jedną z nich jest wycieczka do Polski.

More: https://bycpolakiem.pl/