AD: PHA Elections Announcement

The Annual Election Meeting of the Officers and Trustees of the Polish Home Association will be held at the Polish Home, on Sunday, January 28, 2023, at 3:00 PM. Complimentary dinner for members of PHA from 2:00 PM.

According to our Election Procedures, members interested in running for an Officer or Trustee position will need to declare their candidacy in writing no later than by December 25, 2023 (postmarked) addressed to Polish Home Association, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112, Attn. Elections – or to e-mail to [email protected]

PHA members can vote by mailing the completed voting forms no later than January 19, 2024 (postmarked) or return the voting form in person on the day of the Annual Election Meeting, January 28, between 2:00 p.m. and 3:00 p.m. at Polish Home Association, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112
The ballots and the Election Pamphlets will be mailed to all members in good standing (who paid membership dues for 2023).
We encourage all PHA members to participate in the upcoming elections.
    

Krzysztof Jaskłowski
    Chairman of the Election Committee


Doroczne Zebranie Wyborcze Zarządu i Rady Opiekunów Towarzystwa Domu Polskiego odbędzie się w Domu Polskim w niedzielę 28 stycznia 2024 o godzinie 15:00. Bezpłatna kolacja dla członków PHA od godziny 14:00.

Zgodnie z naszymi Procedurami Wyborczymi członkowie zainteresowani kandydowaniem na stanowisko w Zarządzie lub Radzie Opiekunów muszą zgłosić swoją kandydaturę na piśmie nie później niż do 25 grudnia 2023 (data stempla pocztowego) na adres: Towarzystwo Domu Polskiego, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112, Wybory – lub wysłać e-mail na adres [email protected]

Członkowie Towarzystwa Domu Polskiego mogą głosować poprzez przesłanie wypełnionych formularzy do głosowania pocztą nie później niż do 19 stycznia 2024  (data stempla pocztowego) lub osobiście zwrócić formularz do głosowania w dniu Dorocznego Zgromadzenia Wyborczego, czyli 28 stycznia, pomiędzy godziną 14:00. i 15:00 w budynku Towarzystwa Domu Polskiego, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112

Karty do głosowania i broszury wyborcze zostaną przesłane pocztą do wszystkich członków o którzy zapłacili składki członkowskie za rok 2023.

Zachęcamy wszystkich członków PHA do udziału w nadchodzących wyborach.

Krzysztof Jaskłowski

Przewodniczący Komisji Wyborczej

More: please visit PHA website