Monodram “Wisława Szymborska: Poezja i życie”

Monodram “Wisława Szymborska: Poezja i życie”

Dom Polski i Szkoła Polska im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue serdecznie zapraszają na monodram „Wisława Szymborska: Poezja i życie” w wykonaniu Agaty Pilitowskiej. Spektakl ten został przygotowany z okazji setnej rocznicy urodzin poetki. Dodatkową atrakcją przedstawienia będą nagrania wideo z udziałem Marii Nowotarskiej.

Agata Pilitowska i Maria Nowotarska (córka i matka) przez wiele lat tworzyły teatralny duet przedstawiajacy sztuki Kazimierza Brauna, a na codzień występowały w teatrze polskim w Toronto. Jako duet, gościły też wielokrotnie w Domu Polskim z przedstawieniami o Poli Negri, Tamary Łempickiej czy Ordonce, zdobywając wielkie uznanie naszej widowni. Również ten spektakl, który już zachwycił publiczność w innych miastach Kanady i Stanów Zjednoczonych, zapowiada się wspaniale.

Agata Pilitowska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występowała gościnnie w Teatrze Starym i Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, a także współpracowała z telewizją polską. Od 1986 roku mieszka w Toronto, gdzie wystąpiła w wielu produkcjach teatralnych. Od 1992 r. związana jest z założonym w Toronto przez Marię Nowotarską Salonem Poezji, Muzyki i Teatru, w którym zagrała w ponad 140 przedstawieniach. Do najważniejszych należą dramaty specjalnie napisane dla Agaty Pilitowskiej i Marii Nowotarskiej przez Kazimierza Brauna i w reżyserii autora: „American Dreams”, „Tamara L.”, „Promieniowanie”, „Opowieści Poli Negri” oraz „Tajemnice Ordonki”. Były one grane na całym świecie, także w tłumaczeniu na język francuski, grecki, portugalski czy niemiecki. W swoim repertuarze ma również spektakle poetyckie, m.in. „Wisława Szymborska Nobel 96”, „Poetry Without Borders” poświęcone naszym noblistom – Wisławie Szymborskiej i Czesławowi Miłoszowi, oraz “Zbigniew Herbert – Piękno i Dobro”. Zaprezentowała je w wielu miejscach na kontynencie amerykańskim, m.in. na uniwersytetach w Montrealu, Toronto i Waszyngtonie, na Georgtown University oraz podczas International Writers Festival w Ottawie.

Za swoją działalność artystyczną Agata Pilitowska otrzymała wiele odznaczeń, medali i nagród, w tym Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medal Gloria Artis, Złoty Krzyż Zasługi RP, Złote Sowy, dwukrotnie nagrodę Złotego Liścia oraz Nagrodę im. Heleny Modrzejewskiej przyznaną przez Helena Modjeska Art and Culture Club w Los Angeles.

Tickets $15 at the gate.