Author: Ryszard Kott

Klub Książki: “Chołod”

Klub książki zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu. W maju tematem dyskusji będzie najnowsza książka Szczepana Twardocha „Chołod”, inspirowana polarnymi wyprawami autora. To książka o życiu w Arktyce, na